Резултати от проведените на 09 декември 2018 г. Тренировъчни тестове може да видите както следва:

IV (4.) клас Тренировъчен тест по Математика към СМГ учители ООД – 09.12.2018 (Пробен изпит)

VII (7.) клас Тренировъчен тест по Математика към СМГ учители ООД – 09.12.2018 (Пробен изпит)

Важно уточнение:

  • Сàмо ученикът, явил се на Тренировъчен тест, или негов родител може да получи състезателната работа.
  • Ученикът или родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, трябва да представи ученическа лична книжка (бележник) или карта, удостоверение за раждане или друг документ, удостоверяващ правото да получи състезателната работа.
  • Състезателните работи на учениците може да получите както следва:
    • ученици, които посещават Извънкласни дейности към СМГ учители ООД – от преподавателя на съответната група;
    • учиници на СМГ “Паисий Хилендарски” – от преподавателя на ученика в гимназията;
    • всички останали ученици – всяка събота от 8:00 до 14:00 часà в сградата на УАСГ (във фоайето при входа за корпус “А” и “Б”) от наш представител.