Уважаеми родители и ученици,

След 25 септември ще бъде публикувана информация относно началото на Курсовете и на Извънкласните дейности към СМГ учители ООД – сграда, стая, начален час, родителска среща и други организационни дейности.