Записването на ученици по време на остатъка от летния сезон ще бъде по следния график:

  • – на 09 и 10 юли записване според условия на Трети етап от кампанията, с работното време от 8:00 до 13:00 часà;
  • – от 11 до 13 юли, включително, записване на (нови) ученици, независимо от факта дали през предходната учебна година са или не са посещавали обучителен Модул, с работното време от 8:00 до 13:00 часà;
  • – от 14 юли екипът ни излиза в почивка и временно няма да извършваме записване;
  • – на 03 септември подновяваме записването.

Актуален списък с броя на свободните места според заявленията и таксите, получени до края на 12 юли, може да видите тук. (*Съгласно т.15 и т.16 от условията на Кампанията броят на свободните места в някои групи е променен.)

“СМГ учители” си запазва правото да прави промени в броя на свободните места. Възможно е някои от местата да са заети към определен момент, поради записване на ученици.
Предварително поднасяме нашите извинения в случай на печатни грешки.

Ако има проблем с получаването на съответната такса (след като сте подали заявление), ние изрично ще се свържем с Вас.
Ако таксата и записването са успешни, няма да получите изрично потвърждение.


С етапите и условията на Кампанията може да се запознаете тук.

За да запишете ученик е необходимо да изпълните следните стъпки:

– Да се запознаете с Общите условия.

– Да изберете група и преподавател.

– Да подадете Заявление по образец (всяко поле в сив цвят е задължително да бъде попълнено).

– Да заплатите (200 или 250 лева) съответната такса по банкова сметка с IBAN BG97 UBBS 8002 1063 8677 40, като дължимите суми трябва да постъпят в сметката на “СМГ учители” ООД до 23:59:59 часà на първия официално работен ден, следващ датата на подаване на Заявлението за записване.
Ще получите отстъпка в размер на 25% от общата сума, при условие че запишете ученици, които са братя/сестри.
Суми, получени след изтичане на определения срок, се изплащат обратно на родителя и ученикът НЕ бива записан в съответната група.

Заявление подавате на адрес ул. Искър №62 – сградата на Читалище “Академик Андрей Стоянов”.

Отправяме молба към всички Вас да положим съвместни усилия за намаляване на автомобилния трафик в района на читалището.
“СМГ учители” ООД търси Вашето разбиране и разчита на Вашето съдействие при разрешаването на проблемите в организацията на движение в района на читалището в дните на записването.
Забранено е спирането на автомобили по бул. “Васил Левски”, в отсечката между ул. “Екзарх Йосиф” и ул. “Искър”, както и по ул. „Искър“, в отсечката между бул. “Васил Левски” и ул. “Чумерна”. Забраната е обозначена със съответните знаци, а контролните органи имат ангажимента да следят за спазването ѝ.