Родители и ученици,

Резултати от проведения на 13 май 2018 г. Тренировъчен тест по Математика в СМГ може да видите на следната страницата:

Важно уточнение:

  • Работите на учениците, които не посещават извънкласните дейности в СМГ или чиито занятия са приключили за тази учебна година, могат да бъдат получени от охраната на СМГ след 28 май 2018 г. /понеделник/.
  • Всички останали ученици ще получат работите си от съответния преподавател на извънкласните дейности.