За всички заявки, направени до края на 11 май: можете да видите (сортиран по имена) списък с учениците, записани за Тренировъчен тест по математика, който ще се проведе на 13 май 2018г.

*Списъкът ще бъде обновен след края на деня.

След 18:00 часà в събота – 12 май, предстои публикуване на разпределение по стаи.