Тренировъчният тест ще започне в 9:00 часа на 28.04.2018г.

Учениците трябва да са по местата си най-късно до 8:45.

Родители не се допускат в сградата.

Всички стаи са в сградата на СМГ “Паисий Хилендарски”.