За всички заявки, направени до края на 26 април: можете да видите (сортиран по имена) списък с учениците, записани за Тренировъчен тест по математика, който ще се проведе на 28 април 2018 г.

*Списъкът ще бъде обновен след края на деня.

След 18:00 часа в петък – 27 април, предстои публикуване на разпределение по стаи.