Готови са резултатите от тренировъчния тест по Математика, проведен на 25.03.2018г.

Може да ги видите тук.

Писмените работи на учениците, които не посещават извънкласните д СМГ, може да получите в сградата на СМГ от г-н Николай Благов – охрана. А останалите учиници ще ги получат от преподавателя си на следващото занятие от извънкласната дейност.