Родители и ученици,

Резултати от Тренировъчния тест по БЕЛ, проведен в СМГ на 11 март 2018 г., може да видите ТУК.

Писмените работи на учениците, които не са ученици на СМГ, може да получите в сградата на СМГ от г-н Николай Благов, охрана.