Тренировъчният тест ще започна в 9:00 часа на 25.03.2018г.

Учениците трябва да са по местата си най-късно до 8:45.

Родители не се допускат в сградата.