За всички заявки, направени до края на 22 март: можете да видите (сортиран по клас >> имена) списък с имената на учениците, записани за Тренировъчен тест по математика, който ще се проведе на 25 март 2018 г.

*Списъкът ще бъде обновен след края на деня.

След 18:00 часа в събота – 24 март, предстои публикуване на разпределение по стаи.